خط داغ

جدیدترین خبر ها

گزیده‌ای از مجموعه بیانات حاج احمد آقای خمینی در خصوص مقام معظم رهبری، برگرفته از کتاب «ديدگاه ها» چاپ موسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی که به دلایل نامعلوم سال‌هاست تجدید چاپ نمی‌شود.

آیا هاشمی رفسنجانی در انتخاب رهبری نقشی داشته است؟اگر بلی چرا تا دقیقه نود و پس از تایید رهبری آیت الله خامنه ای خاطره خود را کتمان می کند و سال هاست در رسانه ها تنها همان بخش منتشر و القا می شود که هاشمی موثر در انتخاب خبرگان بوده است؟

امام راحل در زمینه خطوط قرمز و قانون با احدی تعارف و شوخی نداشتند،نکته ای که از دید آقایان پنهان مانده است!

جدیدترین های استانی

جدیدترین های ورزشی

;