خانه   |  ارتباط با ما   |  جستجو    RSS   |  ارسال خبر   |  پیوندها   |  درباره ما  
  تازه ها:  
   سیاست  
  مهم‌ترین مانع مذاکره
  نامه‌های «فدایت شوم» از نوع آمریکایی
  ۱۹۴ سند منتشر نشده‌ ساواک درباره‌ آیت‌الله جنتی
  برخی مقابل تهاجم اقتصادی دشمن فقط «نق» می‌زنند
  تمایل برخی کشور‌ها به بهره‌مندی از سازمانی مشابه سپاه پاسداران
  واکنش ذوالنور به عملکرد اروپا در برجام
  بستن تنگه هرمز، تئوری اسرائیلی است!
  آقای خاتمی! از فساد اطرافیان خود بگوئید
  وزیری که عجیب مرد میدان جنگ و تحریم نیست!
  این باب بسته است
  آقای سفیر! وظیفه شما هشدار به اروپا است نه ارسال پیام ضعف
  از تیتر «هرچه تهران بگوید» تا اعتراف به همراهی اروپا با آمریکا
  ایران چگونه دست ترامپ را خواند
  سعودی ها به دنبال تجزیه ایران هستند
  چه کسی روحانی اهل سنت ایرانی را ترور کرد؟
  ظریف: یقین داریم جنگی در نخواهد گرفت
  تصمیم امروز بر مبنای تجربه دیروز
  «مذاکره ایران با آمریکا» یک کلید رمز است
  ابتکار: مذاکره دوباره با آمریکا معنا ندارد
  اروپا یک سال نتوانست پس از این هم نمی‌تواند
  توصیه رهبری، استفاده از جوانان انقلابی، شجاع و پرکار است
  اراده‌ی ما قوی‌تر است
  انتقال ناو آمریکایی به خلیج فارس صرفا آغاز جنگ روانی است
  وزارت خارجه جنایت جدید ائتلاف سعودی در صنعا را محکوم کرد
  ترامپ دنبال جنگ با ایران نیست اما...
  انقلاب اسلامی چگونه انتخابات‌‌های فرمایشی را به مردمی تبدیل کرد؟
  ایران تمایلی به افزایش تنش‌ها در منطقه ندارد
  ظریف امکان گفت‌وگو با آمریکا را رد کرد
  تنها نسخه برای عقب‌نشینی دشمن
  ظریف: ایران به دنبال درگیری در منطقه نیست
- اندازه متن: + -  کد خبر: 234079صفحه نخست » ورزشی ،فرهنگی وهنریسه شنبه، 24 اردیبهشت 1398 - 21:05
دعای امام سجاد(ع) در ماه رمضان
شهیدخبر: شیخ کلینی در اصول کافی روایتی را درباره دعای امام سجاد(ع) در ماه رمضان نقل می‌کند.
  

شیخ کلینی در جلد چهارم اصول کافی روایتی را از عبدالرحمن بن بشیر نقل می‌کند که گفت امام سجاد (ع) در ماه رمضان این دعا را می‌خواند:

الل�'َهُم‏ هَذَا شَه�'رُ رَمَضَانَ ال�'َذِی أَن�'زَل�'تَ فِیهِ ال�'قُر�'آنَ وَ هَذَا شَه�'رُ الص�'ِیَامِ وَ هَذَا شَه�'رُ ال�'إِنَابَةِ وَ هَذَا شَه�'رُ الت�'َو�'بَةِ وَ هَذَا شَه�'رُ ال�'مَغ�'فِرَةِ وَ الر�'َح�'مَةِ وَ هَذَا شَه�'رُ ال�'عِت�'قِ مِنَ الن�'َارِ وَ ال�'فَو�'زِ بِال�'جَن�'َةِ

خدایا این ماه رمضانی است که قرآن در آن نازل کرده‌‏ای، و این، ماه روزه داشتن است و این ماه بازگشت به سوی توست و این ماه توبه در پیشگاه تو است و این ماه مغفرت و رحمت است و این ماه آزادی از آتش دوزخ و دست یافتن به بهشت‏ است.
الل�'َهُم�'َ فَسَل�'ِم�'هُ لِی وَ تَسَل�'َم�'هُ مِن�'ِی وَ أَعِن�'ِی عَلَی�'هِ بِأَف�'ضَلِ عَو�'نِکَ وَ وَف�'ِق�'نِی فِیهِ لِطَاعَتِکَ وَ فَر�'ِغ�'نِی فِیهِ لِعِبَادَتِکَ وَ دُعَائِکَ وَ تِلَاوَةِ کِتَابِکَ وَ أَع�'ظِم�' لِی‏ فِیهِ‏ ال�'بَرَکَةَ وَ أَح�'سِن�' لِی فِیهِ ال�'عَافِیَةَ وَ صَح�'ِح�' لِی فِیهِ بَدَنِی‏ وَ أَو�'سِع�' فِیهِ رِز�'قِی وَ اک�'فِنِی فِیهِ مَا أَهَم�'َنِی وَ اس�'تَجِب�' فِیهِ دُعَائِی وَ بَل�'ِغ�'نِی فِیهِ رَجَائِی خدایا پس آن را برای من ماهی پیراسته از آفات، و بلایا قرار ده، و عباداتم در ایام و لیالی‌اش بپذیر، و مرا برای قیام به وظائفش به بهترین نوع یاریت یاری فرمای، و به طاعتت موفق دار و برای عبادتت و دعایت و تلاوت کتابت فراغت ببخش و سهم مرا از برکت عظیم ساز، و بهره‌‏ام از عافیت را نیکو قرار ده، و در این ماه بدنم را صحیح و سالم بدار، و روزیم را گسترده نما، و مهم�'اتم را کفایت کن، و دعایم را به اجابت برسان، و به آنچه امید به آن بسته‌‏ام نائلم فرما.
الل�'َهُم�'َ أَذ�'هِب�' عَن�'ِی فِیهِ الن�'ُعَاسَ وَ ال�'کَسَلَ وَ الس�'َأ�'مَةَ وَ ال�'فَت�'رَة وَ ال�'قَس�'وَةَ وَ ال�'غَف�'لَةَ وَ ال�'غِر�'َةَ خدایا در این ماه خواب آلودگی، و کسالت و افسردگی، و سستی، و قسوت، و خشونت، و غفلت، و غرور را از من دور کن

الل�'َهُم�'َ جَن�'ِب�'نِی فِیهِ ال�'عِلَلَ وَ ال�'أَس�'قَامَ وَ ال�'هُمُومَ وَ ال�'أَح�'زَانَ وَ ال�'أَع�'رَاضَ وَ ال�'أَم�'رَاضَ وَ ال�'خَطَایَا وَ الذ�'ُنُوبَ وَ اص�'رِف�' عَن�'ِی فِیهِ الس�'ُوءَ وَ ال�'فَح�'شَاءَ وَ ال�'جَه�'دَ وَ ال�'بَلَاءَ وَ الت�'َعَبَ وَ ال�'عَنَاءَ إِن�'َکَ سَمِیعُ الد�'ُعاءِ

خدایا در این ماه از عل�'تها و دردها و هموم و احزان، و عوارض و امراض، و خطاها و گناهان، برکنارم دار، و خستگی و بلا و رنج و مشق�'ت را از من بگردان، زیرا که شنونده و پذیرنده هر دعایی.
الل�'َهُم�'َ أَعِذ�'نِی فِیهِ مِنَ الش�'َی�'طَانِ الر�'َجِیمِ وَ هَم�'زِهِ وَ لَم�'زِهِ وَ نَف�'ثِهِ وَ نَف�'خِه‏ وَ وَس�'وَاسِهِ وَ کَی�'دِهِ وَ مَک�'رِهِ وَ خَت�'لِه‏ وَ أَمَانِی�'ِهِ وَ خَد�'عِهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِت�'نَتِهِ وَ خَی�'لِهِ وَ رَج�'لِه‏ وَ شُرَکَائِهِ وَ أَح�'زَابِهِ وَ أَع�'وَانِهِ وَ أَت�'بَاعِهِ وَ أَخ�'دَانِه‏ وَ أَش�'یَاعِهِ وَ أَو�'لِیَائِهِ وَ جَمِیعِ کَی�'دِهِم�' خدایا در این ماه مرا از شیطان رجیم، و تلقین‌هایش، و عیبجوئیش، و القائاتش، و دمیدنش، و وسواسش و نیرنگش، و مکرش، و حیله‌‏هایش، و انگیختن آرزوهایش، و فریبش، و فتنه‌‏اش، و نیروی سواره و پیاده‌‏اش، و شرکایش، و [واحزابش‏]، و یارانش، و پیروانش، و مصاحبانش، و اشیاعش، و دوستانش، و همگی خدعه‏‌هاشان پناه ده.
الل�'َهُم�'َ ار�'زُق�'نِی فِیهِ تَمَامَ صِیَامِهِ وَ بُلُوغَ ال�'أَمَلِ فِی قِیَامِهِ وَ اس�'تِک�'مَالَ مَا یُر�'ضِیکَ عَن�'ِی صَب�'راً وَ إِیمَاناً وَ یَقِیناً وَ اح�'تِسَاباً ثُم�'َ تَقَب�'َل�' ذَلِکَ مِن�'ِی بِال�'أَض�'عَافِ ال�'کَثِیرَةِ وَ ال�'أَج�'رِ ال�'عَظِیمِ خدایا، در این ماه اکمال روزه‌‏اش، و رسیدن به دلخواه از قیامش و کامل ساختن صبر و ایمان و یقین و قصد قربتی که موجب خشنودیت از من باشد را روزیم ساز، و پس از آن این عطایا را به صورت اضعاف کثیر و در برابر اجر عظیم از من بپذیر.
الل�'َهُم�'َ ار�'زُق�'نِی فِیهِ ال�'جِد�'َ وَ الِاج�'تِهَادَ وَ ال�'قُو�'َةَ وَ الن�'َشَاطَ وَ ال�'إِنَابَةَ وَ الت�'َو�'بَةَ وَ الر�'َغ�'بَةَ وَ الر�'َه�'بَةَ وَ ال�'جَزَعَ وَ ال�'خُشُوع‏ وَ الر�'ِق�'َةَ وَ صِد�'قَ الل�'ِسَانِ وَ ال�'وَجَلَ مِن�'ک‏ وَ الر�'َجَاءَ لَکَ وَ الت�'َوَک�'ُلَ عَلَی�'کَ وَ الث�'ِقَةَ بِکَ وَ ال�'وَرَعَ عَن�' مَحَارِمِکَ مَعَ صَالِحِ ال�'قَو�'لِ وَ مَق�'بُولِ الس�'َع�'یِ- [وَ اس�'تِک�'مَالِ مَا یُر�'ضِیکَ فِیهِ عَن�'ِی صَب�'راً وَ یَقِیناً وَ إِیمَاناً وَ اح�'تِسَاباً ثُم�'َ تَقَب�'َل�' ذَلِکَ مِن�'ِی بِال�'أَض�'عَافِ ال�'کَثِیرَةِ وَ ال�'أَج�'رِ ال�'عَظِیمِ خدایا، در این ماه اکمال روزه‌‏اش، و رسیدن به دلخواه از قیامش، و کامل ساختن صبر و ایمان، و یقین و قصد قربتی که موجب خشنودیت از من باشد را روزیم ساز و پس از آن این عطایا را به صورت اضعاف کثیر و در برابر اجر عظیم از من بپذیر.
الل�'َهُم�'َ ار�'زُق�'نِی فِیهِ ال�'جِد�'َ وَ الِاج�'تِهَادَ وَ ال�'قُو�'َةَ وَ الن�'َشَاطَ وَ ال�'إِنَابَةَ وَ الت�'َو�'بَةَ وَ الر�'َغ�'بَةَ وَ الر�'َه�'بَةَ وَ ال�'جَزَعَ وَ الر�'ِق�'َةَ] وَ مَر�'فُوعِ ال�'عَمَلِ وَ مُس�'تَجَابِ الد�'ُعَاءِ وَ لَا تَحُل�' بَی�'نِی وَ بَی�'نَ شَی�'‏ءٍ مِن�' ذَلِکَ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ وَ لَا هَم�'ٍ بِرَح�'مَتِکَ یَا أَر�'حَمَ الر�'َاحِمِین‏ خدایا در این ماه جد�' و جهد و نیرو و نشاط و انابه و توبه و امید و بیم و زاری و خشوع و صدق زبان و وحشت و هراس از خودت، و امیدواری به خودت، و توکل بر خودت، و اطمینان به خودت، و پارسایی از محرماتت را به ضمیمه گفتار شایسته و سعی پذیرفته و عملی به اوج قبول ارتقاء یافته و دعائی به اجابت رسیده نصیبم فرما و در اثر عارضه‌‏ای، و مرضی، و اندوهی میان من و چیزی از آنها حائل قرار مده، به رحمت تو ای مهربان‏ترین مهربانان.
منبع: فارس
   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   تلنگر  
  جنگ بعدی ۷ دقیقه است

  عکس/ استراحت جهادی

  عکس/ ایستگاه جانبازی

  کربلای جبهه‌ها یادش بخیر

  عقب‌نشینی شاه بحرین از لغو تابعیت صدها بحرینی

  وقت کشی اشغالگران بی فایده است

  سیاست ضد ایرانی نخ نما شده واشنگتن

  هلی‌برن نیروهای آمریکایی در عراق

  یک کشته و 28 زخمی در انفجار در نزدکی نیروهای حامی ترکیه در شمال سوریه

  پامپئو: ایران مقصر جنگ یمن است!

  می‌بینی ماریه؟

  حشد شعبی: با قدرت در نوار مرزی عراق مستقر هستیم

  تصاویری از خسارت سیلاب در دمشق

  پایان مهلت خروج تروریست‌ها از منطقه عاری از سلاح ادلب

  آقایان مسئول! برای این واردات یقه پاره کنید/ ۳۷ درصد اقلام وارداتی از آمریکا شامل کالاهای مصرفی نظیر رژلب و کود حیوانی+ نمودار

  همانطور که انرژی هسته ای را دادند، می خواهند موشک ها را هم بدهند/ ۲۰ بار وصیت نامه نوشتم و الان هم در خطر هستم

  شبکه عنکبوتی تونل‌سازان در سوریه بالاخره به بن‌بست رسید

  فرزند جانبازی که رو پای خود ایستاد

  دلنوشته ای به شهید فدایی حضرت زهرا(س)

  فرزند جانبازی که با شهادت از میان ما پر گشود

 
 
   پربحث ترین مطالب  
  غربی‌ها با سند ۲۰۳۰ بدنبال تربیت سرباز از دانش‌آموزان ما برای خودشان هستند/ ملت متحد باشد توطئه‌های دشمن به ضرر خود او تمام خواهد شد
33 نظر (فعال: 22 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 11)
   مذاکره سم است؛ جنگ هم نمی‌شود/ گزینه قطعی ملت ایران مقاومت است
26 نظر (فعال: 19 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 7)
  ۲۰۳۰ چگونه برای غرب سرباز تربیت می‌کند؟
23 نظر (فعال: 16 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 7)
   حجاب امنیتی است / بی قانونی علیه قانون؟!
13 نظر (فعال: 13 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 0)
  حاج‌احمد شهید شده است!
13 نظر (فعال: 12 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 1)
   با افزایش معرفت جامعه، گفتمان های انقلابی را تقویت کنید/ همراهی طلاب و بزرگان حوزه با نهضت امام(ره) جزو وظایف ذاتی و هویتی حوزه بود
14 نظر (فعال: 11 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 3)
  دشمنان دیگر توان و ظرفیتی برای فعال کردن ندارند
13 نظر (فعال: 11 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 2)
   چرا از فیلم‌‎هایی با موضوع حمایت از صهیونیست‌ها در جشنواره جهانی فجر تقدیر می‌شود؟
9 نظر (فعال: 9 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 0)
  جملات قصارتان را کجای دلمان بگنجانیم؟
13 نظر (فعال: 9 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 4)
   عباس عبدی: ترامپ اهل مذاکره نیست و تماس با او مفید نیست ولی باید مذاکره کنیم
9 نظر (فعال: 9 ، در صف انتشار: 0، غیر قابل انتشار: 0)
 
   اخبار عربی  
  السلطات السعودیة تمتثل لقرار واشنطن فیما خصّ حظر السفر.
   للمرة الثانیة...فبرایر الماضی الأشد حرّاً على الإطلاق.
  حالتا زواج کل دقیقة فی هذا البلد العربی.
   ضمان هواتف آبل من 60 یوم الى سنة کاملة.
  روسیا تبحث مع اندونیسیا عقد لتورید غواصتی " فارشافیانکا"
   علماء اوکرانیون یبتکرون دواء للقضاء على السرطان.
  أبرز التطورات على الساحة السوریة 21/3/2017
   أغلى الماسة للبیع.
  الیابان تؤکد مشارکتها فی مناورات بحریة کبرى فی المحیط الهادئ.
   أفضل معلمة فی العالم ...کندیة.
  العثور على کنز فی نهر بالصین.
   الوکالة الدولیة للطاقة الذرّیّة تعلن عن زیادة کوریا الشنالیة لقدراتها النوویة بشکل نشط.
  تقنیة "لای_فای" بسرعة تفوق "وای_فای" ب 100 مرّة.
   حقائق صادمة عن شرب المیاه مع اللیمون.
  الهیئة الروسیة للتعاون الفدرالی لا تؤکد تسلیم الصین لمنظومات اس-400.
   7 علامات تدل على إصابتک بانهیار عصبی.
  دراسة تکشف أصح قلوب فی العالم.
   الجیش السوری یحبط هجوماً جدیداً للنصرة و فیلق الرحمن شرق دمشق.
  وزیر الطاقة اللبنانی للمیادین نت: لبنان لن یتراجع عن حقوقه النفطیة مهما کانت التهدیدات.
   بریطانیا تعلن عملیّة بدء الخروج من الإتحاد الاوروبی فی 29 آذار.
  الإمام الخامنئی یسمّی العام الإیرانی الجدید ب" الإقتصاد المقاوم...الإنتاج و فرص العمل."
   موقع والاه: الأسد یحاول تغییر قواعد اللعبة بمواجهة إسرائیل.
  هآرتس: قدرة المناورة الإسرائیلیة على الحدود مع لبنان و سوریا تتراجع.
   ماهی طائرة التجسس الصهیونیة 'سکای لارک' التی أسقطها الدفاع الجوی السوری فی ریف القنیطرة?
  قائد سرایا عاشوراء کاظم الجابری ل"العهد": الحسم النهائی لمعرکة الموصل بات وشیکاً جدّاً.
   الجیش السوری یسقط طائرة استطلاع إسرائیلیة فوق القنیطرة.
  الأف بی آی تؤکّد رسمیّاً التحقیق فی التدخّل المزعوم لروسیا فی الإنتخابات الامیرکیة.
   15 شهیداً على الأقل بانفجار سیارة مفخّخة فی بغداد.
  ترامب یلتقی العبادی: کان علینا ألّا ننسحب من العراق.
   إجتماع فی روما بشأن خطّة لوقف تدفّق المهاجرین من لیبیا.
 
 
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© شهیدخبر 1390
info@shahidnews.com
پشتیبانی توسط: خبرافزار
  آفات همنشینی و دوستی در کلام امام هادی(ع)