شهيدخبر اخبار شهدا مدافعان حرم shahidnews.com : با غرض ورزي، اصل نام بردن از شهداي عزيز مدافع حرم در جشنواره فيلم فجر به حاشيه نرود
دوشنبه، 23 بهمن 1396 - 18:27 کد خبر:189899
شهيدخبر: ما به نمايندگي از حسين ها و خانواده ايشان دعوت شديم تا جايزه آن بانوي هنرمند و شجاع را به ايشان اهدا كنيم. حسين ها نياز به تعريف و تمجيد و اداي احترام كسي ندارند كه با بي احترامي كسي به شخصيت ايشان خدشه وارد شود.

اختتاميه جشنواره فيلم فجر سي و ششم با شگفتي عظيمي همراه بود كه موجب شد تا مخاطبان زيادي توجهشان به اين مراسم جلب شود.

در مراسم اختتاميه جشنواره فجر امسال و در اقدامي شايسته تقدير، از والدين نخستين شهيد مدافع حرم سال، حسين معزغلامي دعوت شده بود تا براي اهداي جايزه ويژه حوزه مستندسازي مقاومت و تصويرسازي رشادت مدافعان حرم  در اين مراسم حضور يابند و نام و ياد شهدا و خاصه مدافعان باشرف حرم را زنده نگه دارند.

اما اين حضور با حواشي متعددي همراه بود. 
اشتباه مجري برنامه و نقص اطلاعات باعث شد تا مخاطبين چنين گمان كنند كه قرار است از اين شهيد والامقام با حضور پدر و مادرش تجليل شود حال انكه ايشان صرفا براي اهداي جايزه ويژه حوزه مقاومت دعوت شده بودند.

اما حاشيه قطعا هدايت شده اي كه بنا است متن ماجرا يعني رويش رخ داده در جشنواره فيلم فجر پس از سي و شش سال كه اداي احترام به مقام شامخ شهدا كه تاكنون با اين ابعاد مسبوق به سابقه نبوده است را تحت الشعاع قرار دهد، برخورد پدر بزرگوار شهيد با معاون اول رياست جمهوري است.

رسانه ها و صفحات مجازي معاند نظام از يك سو و برخي منتقدين بي اطلاع دولت از سوي ديگر وارد اين ميدان شده و با عناويني نظير"بي محلي پدر شهيد مدافع حرم به معاون اول رييس جمهور" يا "بي ادبي جهانگيري در برخورد با پدر شهيد مدافع حرم " و نظاير آن، اصل درك دبير و ستاد برگزاري جشنواره در موضوع نام بردن از مدافعان وطن و حرم در مهمترين رويداد هنري كشور كه برد بين المللي دارد را به حاشيه برده اند.

در همين زمينه پدر بزرگوار شهيد والامقام معزغلامي در مصاحبه با شهيدخبر(شهيدنيوز )گفت: هنگامي كه مجري از ما دعوت كرد روي سن برويم، تا زماني كه درخواست كند همه حضار به احترام شهدا بايستند كمي طول كشيد، بنابراين جناب جهانگيري قطعا متوجه حضور ما نشدند و من هم متوجه حضور ايشان و همين امر باعث شد ايشان قيام نكنند و من هم از كنار ايشان رد شدم. درواقع هردو متوجه حضور هم نشديم كه البته در بازگشت از جايگاه، ايشان اداي احترام كردند و با هم خوش و بش و ديده بوسي داشتيم كه خب فكر هم نميكنم چيز عجيبي باشد.

وي افزود: اگرچه براي شور و هيجان نيروهاي ارزشي ارزش قائلم و نگرانيشان را به دليل بي اطلاعي از اصل ماجرا ارج مينهم، اما توجه به اين نكته ضروري است به نمايندگي از حسين ها و خانواده هايشان دعوت شديم تا جايزه آن بانوي هنرمند و شجاع را به ايشان اهدا كنيم. حسين ها اولا متعلق به همه مردم هستند و در ثاني نياز به تعريف و تمجيد و اداي احترام كسي ندارند كه با بي احترامي كسي به شخصيت ايشان خدشه وارد شود. ما هم اگر اعتباري داريم از حسين عزيز است و با همين عنوان آنجا حاضر بوديم. هدف نام بردن از ايشان و شهداي مظلوم و غريب مدافع حرم بود كه محقق شد به لطف الهي و باقي موارد بي انصافي است و ما از انتشار آنها راضي نيستيم.

پايگاه خبري شهيدخبر(شهيدنيوز) اعلام ميدارد عليرغم انتقادات زيادي كه آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور داريم ، بايد اشاره كرد كه ايشان خود برادر شهيد بوده و به نقل از محافل خانواده هاي شهدا مطلع هستيم كه ايشان به طور منظم و زمانبندي شده و بدون حضور خبرنگاران و رسانه اي كردن آن، با خانواده هاي شهدا ملاقات داشته وبه ديدار آنها ميرود