شهيدخبر اخبار شهدا مدافعان حرم shahidnews.com : وقتي حقوق خانواده هاي شهداي افغان ناديده گرفته مي شود/ فرزند شهيد افغاني كه اجازه اشتغال ندارد
سه شنبه، 18 مهر 1396 - 23:49 کد خبر:175055
شهيدخبر: فرزند شهيدي از اتباع افغانستان كه پدرش در سال ۶۲ و در عمليات خيبر در جزيره مجنون به شهادت رسيده است اين روزها به دليل مشكلات قانوني كه براي اتباع اين كشور وجود دارد به سختي گذران عمر مي كند. اين فرزند شهيد داراي مدرك ليسانس است اما به دليل اينكه امكان اشتغال براي فرزندان شهيد اتباع خارجي وجود نداشت موفق نشد كاري براي خود بيابد. او با داشتن سه فرزند با يك وانت امرار معاش مي كرد اما حالا با وضع قانون جديدي كه براي اتباع ساير كشورها گواهينامه اي كه بتوان با آن كار كرد مانند مسافر كشي و حمل بار، صادر نمي شود؛ همان كار خود را نيز از دست داده است.

فرزند شهيدي از اتباع افغانستان كه پدرش در سال ۶۲ و در عمليات خيبر در جزيره مجنون به شهادت رسيده است اين روزها به دليل مشكلات قانوني كه براي اتباع اين كشور وجود دارد به سختي گذران عمر مي كند. اين فرزند شهيد داراي مدرك ليسانس است اما به دليل اينكه امكان اشتغال براي فرزندان شهيد اتباع خارجي وجود نداشت موفق نشد كاري براي خود بيابد. او با داشتن سه فرزند با يك وانت امرار معاش مي كرد اما حالا با وضع قانون جديدي كه براي اتباع ساير كشورها گواهينامه اي كه بتوان با آن كار كرد مانند مسافر كشي و حمل بار، صادر نمي شود؛ همان كار خود را نيز از دست داده است.

اين فرزند شهيد در يادداشتي كه براي شهيد نيوز فرستاده است حال اين روزهاي خود را اينگونه شرح مي دهد:

《با سلام نميدانم چرا از موقعي كه بدنيا آمدم دنيا با من سر جنگ دارد هيچ وقت هيچ چيز من به انسان نمي ماند هر سال يك چالش جديد كه بايد حل كنم بعد از گرفتن ليسانس امكان اشتعال براي فرزند شهيد اتباع نبود مجبور شدم گواهينامه گرفتم و با وانت كار ميكردم هيچ مشكلي هم نبود صبح تا شب كار ميكردم هزينه زندگي تامين مي شد گفتند گواهينامه اتباع ديگه براي وانت ارزش نداره موقع تمديد گواهينامه از اتباع تعهد ميگيرند كه مسافر كشي و حمل بار انجام نديد ولي بازم با ماشين كار ميكردم الان ميگن براي وانت بايد از شهرداري مجوز بگيريد كه براي من نميدند هر گوشه از شهر ماموران شهرداري هرلحظه ممكنه ماشين و ببرن پاركينگ ولي هنوز با استرس زياد دارم كار ميكنم معمولا محل هايي كه تردد افسر راهنمايي و شهرداري كمتر است را انتخاب ميكنم اگر از اين كار هم بمانم ديگه توان پرداخت كرايه خانه و مخارج زندگي را ندارم هر سال اجاره خانه اضافه ميشه نميدانم دارم به آخر دنيا ميرسم.》

شايد كم نباشند از اين دست خانواده هاي معزز شاهدي كه حالا بايد پس از تحمل سال ها رنج از دست دادن عزيزانشان با خلاء هاي قانوني سخت و خشن نيز دست و پنجه نرم مي كنند. بدون شك انتظار از بنياد شهيد و امور ايثارگران به عنوان متولي امور خانواده هاي شهدا براي پيگيري چنين رخدادهايي انتظاري بالا و به جا است. 
امروز اگر ارامش و امنيت در كشور وجود دارد مرهون خون شهدا و خانواده هاي صبور و نجيب آنان است. شهدايي كه دامنه وسيع غيرتشان عالم را متحير كرده است؛ از شهيدان ارامنه گرفته تا شهيدان افغان و ساير. اگر حقوقي براي خانواده هاي  شهدا در نظر گرفته مي شود كه به حق نيز درست است نبايد فرقي ميان كيش و آيين و مليت آنان باشد، چراكه همگي براي امنيت و تداوم ايران اسلامي جان خود را فدا كرده اند.