شهيدخبر اخبار شهدا مدافعان حرم shahidnews.com : ساختار بنيادشهيد دستخوش تغيير/ جوان گرايي در كرسي هاي مديريتي بنيادشهيد ادامه دارد
سه شنبه، 31 مرداد 1396 - 01:50 کد خبر:168972
شنيده ها حاكي از آن است كه حجت الاسلام شهيدي با بازنگري در چارت سازماني و تغيير بخش هاي مختلف آن، درپي چابك سازي و جوانگرايي در بين نيروهاي بنياد شهيد و امور ايثارگران است.

حجت الاسلام شهيدي محلاتي، رييس بنياد شهيد وامور ايثارگران كه پيش از اين وعده تغييرات گسترده مديريتي وبهره گيري از نيروهاي جوان و توانمند را در مجموعه بنياد شهيد داده بود ، با معرفي سركار خانم بهاره كشفي در سمت مدير كل امور مجلس و لوايح اين كار را آغاز كرد.

با اين انتخاب در رويكرد جديد به نظر ميايد جهت ارتقا بهره وري در بنيادشهيد با توجه به توسعه تكنولوژي و بستر سازي علم مديريت بر پايه فناوري اطلاعات  ، دربخش هاي توسعه منابع ومديريت در حوزه هاي نيروي انساني وخانواده هاي شهدا نيز شاهد تغييرات خواهيم بود و نياز است ازمديريت سنتي پرهيز وبه مديريت علمي روي آورد و همچنين موضوع رفاه پرسنل خدوم بنيادشهيد كه در اين سالها  همواره مغفول مانده وبعضي ازمديران بالادستي مرتبط با اين بخش، كه فقط به دنبال رفاه خود بودند ، كنار گذاشته شده و حركت مثبتي در اين خصوص در برنامه ها رقم بخورد.

از سوي ديگر شنيده ها حكايت دارد كه اين تغييرات فقط به انتخاب افراد منتهي نشده وتغييراتي نيز در ساختار برخي معاونت ها وبا هدف چابك سازي ، جوان گرايي و استخدام نيروهايي از جامعه هدف در محل هاي شايسته در برخي بخش ها صورت خواهد گرفت.

در همين زمينه شنيده شده باحذف جايگاه قائم مقام بنياد شهيد و امور ايثارگران ، سردار انصاري به عنوان مشاور ارشد بنيادشهيد وامورايثارگران در سيستم باقي خواهد ماند و برخي اشخاص جابجا يا بطور كلي حذف مي شوند.

سردار انصاري كه سابقه طولاني در خدمت به نظام جمهوري اسلامي و اعضاي جامعه ايثارگري كشور را دارد، بعنوان پدر بزرگوارشهيد، از اعضاي جامعه ايثارگري و فردي تلاشگر وارزشمند است كه قطعا به دليل تجربه بالا وتوانمنديهاي خوب مديريتي وتخصص ايشان، در سيستم بنيادشهيد وامور ايثارگران حفظ خواهد شد.

به نظر مي رسد اين تحولات در راستاي تجربه گرايي واستفاده از نيروهاي جوان ومتعهد جامعه ايثارگري بوده و نويدبخش تحولات اساسي در خدمت رساني به ايثارگران خواهد بود. 

شنيده ها حاكي است فرزند شهيد دانشگاهي كه داراي  تجارب ارزشمند مديريتي است و زمزمه هاي يكي از معاونت هاي مطرح در بنيادشهيد براي ايشان وجود داشت ، به يكي از وزارت خانه هاي مطرح ودر يك جايگاه بسيار بالا مشغول به كار خواهد شد، كه نياز است در اين خصوص نيز تدبيري شايسته صورت گيرد.

با اين همه اميدواريم نيروهاي شايسته وقديمي بنيادشهيد كه كوله باري از تجارب ارزشمند را با خود به همراه دارد، بطور شايسته اي تقدير و از تجارب ايشان در جايگاه مناسب بهره برداري بهينه اي شود وبراي اين حركت عظيم ترسيم شده، جوانان شايسته، متعهد و باتجربه هاي بالاي مديريتي وتخصص هاي مرتبط جايگزين شوند تا شاهد دستاوردهاي خوبي از سوي تيم مديريتي حجت الاسلام شهيدي در دوره جديد در بنياد شهيد وامور ايثاگران باشيم.