شهيدخبر اخبار شهدا مدافعان حرم shahidnews.com : همبستگي علماي يمن با اسراي فلسطين
پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1396 - 19:50 کد خبر:156665
شهيدخبر(شهيدنيوز): انجمن علماي يمن با انتشار بيانيه‌اي بر همبستگي خود با اسيران فلسطيني دربند در زندان‌هاي رژيم صهيونيستي تاكيد كردند و چشم پوشي از هر وجب خاك فلسطين را خيانت توصيف كردند.

انجمن  علماي يمن در بيانيه خود آورده‌اند: ما با اسيران فلسطيني در بند در زندان اشغالگران همبستگي مي‌كنيم. اين اسيران در معرض بدترين نوع شكنجه‌هاي جسمي و روحي قرار دارند.

اين بيانيه افزود: اسيران فلسطيني پايداري اسطوره‌اي خود را به سلاح جديدي براي احياي عدالت در چارچوب مسئله فلسطين تبديل كردند.

در اين بيانيه آمده است: ما نظام هاي عربي و اسلامي را از جنبه ديني و تاريخي مسئول اقدامات اشغالگران عليه اسيران فلسطيني مي دانيم.

اين بيانيه تاكيد كرد: ما از مسلمانان اعم از دولت ها و ملت ها مي خواهيم تا وظيفه خود براي ياري رساندن به ملت فلسطين و اسيران آنها را ايفا كنند.

انجمن علماي يمن تاكيد كرد: چشم پوشي از هر وجب از اراضي فلسطيني و اسلامي، خيانت است.

اين انجمن هشدار داد كه مسئله فلسطين از طرف رژيم هاي عرب حوزه خليج فارس و ساير رژيم هاي عربي مزدور غرب در معرض تباهي قرار گرفته است.