شهيدخبر اخبار شهدا مدافعان حرم shahidnews.com : جريان فكريِ نفاق ادامه دارد/۱۲ هزار نفر از شهداي ترور را منافقين به شهادت رساندند
چهارشنبه، 27 بهمن 1395 - 23:48 کد خبر:144763
شهيدخبر(شهيدنيوز): دبير بنياد هابيليان با اشاره به خطرات جريان نفاق و تأكيد بر تبيين مسائل تروريستي در كشور، درباره جريان نفوذ هم هشدار داد.

 محمدجواد هاشمي نژاد، دبير بنياد هابيليان، امروز(27بهمن) در بزرگداشت شهداي ترور كه همزمان با سالگرد شهادت شهيد ايرانمنش برگزار شد، با اشاره به آمار قابل توجه شهداي ترور گفت: روز 22 بهمن اولين حادثه تروريستي را و اولين شهيد ترور را داشتيم و اين جريان ادامه دارد.

وي يكي از ابزارهاي مهم پيش برنده اهداف سياسي دشمن را مسائل تروريستي خواند و با بيان اينكه شكل ترور و نوع برخورد با آن مهم است؛ افزود: ۱۷ هزار شهيد ترور در كشور داريم كه 12 هزارِ آن، شهدايي هستند كه منافقين آنان به شهادت رساندند.

فرزند شهيد هاشمي نژاد اظهار داشت: نفاق، يك جريان فكري است كه قبل از انقلاب شكل گرفت؛ هرگاه يك حركت اصيل ضداستعماري در دنيا شكل بگيرد، دشمنان، برنامه اي براي انحراف مسير آن حركت، ايجاد مي كنند؛ همچنين نفوذ مسئله بسيار مهمي است كه حتي در بعضي شاگردان امام هم دشمن نفوذ كرد.

وي افزود: خط نفاق بعد از پيروزي انقلاب شروع به يارگيري و نفوذ كرد كه بسيار هم موفق بود؛ نشانه مردمي بودن نظام ما اينكه مسئولين رده بالا هم در كنار مردم عادي، شهداي ترور هستند و اساساً ترور حزب جمهوري نشان داد دشمن در بالاترين رده هاي كشور نفوذ دارد.

دبيربنياد هابيليان اظهار داشت: آنان از همان روز اول انقلاب، مهره هاي مهم خود را در مراكز حياتي جاسازي كردند و مخرب تر از آن، آدم كاشتن كنار افراد متنفذ كشور براي تغيير افكار آنان بود و اين براي يك حركت اصيل خيلي مهم( و بد) است.

وي با بيان اينكه (در همه آن اتفاقات) تير منافقين به خطا رفت و به نتيجه دلخواه نرسيدند؛ تصريح كرد: گرچه با زدن سران فكري نظام، ضربه كاري زدند و مدتي طولاني خلأيي ايجاد كردند كه امروز اين خلأ فرهنگي را به عينه مي بينيم زيرا دغدغه شهيد مطهري و شهيد بهشتي و... براي حفظ مرزهاي فكري نظام بود؛ فكر اصلي بهشتي و مطهري اين بود دستاورد ملت ايران را چگونه حفظ كنيم؟

هاشمي نژاد در بخش ديگري از سخنانش اين تلقي را كه منافقين مربوط به دوره سپري شده بدانيم  را اشتباه خواند و با بيان اينكه امروز يكي از ابزارهاي مهم آنان مسئله حقوق بشر است؛ گفت: پاي اصلي قطعنامه ها و سرنخ بسياري از حوادث در كشور از جمله در فتنه 88 شبكه نفاق است.

وي ادامه داد: سركرده نفاق 13 يا 14 سال به ظاهر حذف است؛ دو دهه بعد از انقلاب تلاش شد تا موضوع تروريسم در كشور مطرح نشود و اين فرصتي براي دشمن بوجود آورد كه با نقاب جديد بازگشت فكري به جامعه ما داشته باشند، لذا بايد موضوع تروريسم را جدي بگيريم كه دشمن قصد بهره برداري از داخل كشور دارد و اگر موضوع تروريسم را تبيين نكنيم دشمن از طريق فضاي مجازي و... حرف هاي خود را مي زند./شبستان