شهيدخبر اخبار شهدا مدافعان حرم shahidnews.com : طرح پايش سلامت جانبازان در كشور اجرا مي‌شود
دوشنبه، 20 دی 1395 - 01:25 کد خبر:137704
شهيدخبر(شهيدنيوز): درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران در نشست خبري صبح امروز با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار دفاع پرس مبني بر چگونگي شناسايي جانبازان در مناطق دور افتاده و مرزي كشور گفت: امسال تيم تخصصي شامل 50 متخصص را به سردشت كه منطقه اي خاص و ويژه است اعزام كرديم كه به ويزيت نزديك به يك هزار و 200 نفر از مردم منطقه پرداختند. سال گذشته 25 تيم تخصصي به جز سردشت به كل كشور اعزام كرديم، كه يك هزار و 883 را ويزيت كردند.

معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت: تا كنون پايش تخصصي را براي جانبازان خاص مثل جانبازان قطع نخاعي انجام داديم كه پايش سلامت ديگري در مرحله دوم براي همه جانبازان توسط متخصصين انجام مي شود. پايش جانبازان قطع نخاعي را شروع كرده ايم و سه استان خراسان رضوي و اصفهان همزمان با تهران اين كار را انجام مي دهند.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر گلايه برخي جانبازان در خصوص نبود پزشك متخصص در ويزيت هاي خانگي گفت: پزشكاني كه در منزل، ايثارگران و خانواده هاي آنان را ويزيت مي كنند آموزش ديده و به روز هستند.

عباسپور با اشاره به وضعيت پايش سلامت جانبازان و آزادگان گفت: قرار است پايش سلامت همگاني اجرايي شود. در اين راستا برنامه نرم افزاري در بنياد شهيد توليد شده است كه اطلاعات درماني كليه جانبازان در آن ثبت مي شود و مي توانيم آخرين اطلاعات بيماري جانبازان را در اين نرم افزار رصد كنيم و بدانيم هر جانباز چه بيماري خاصي دارد.

معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران تصريح كرد: آزادگان استثنا نيستند و قرار است در طرح پايش، كليه گروه ها از جمله آزادگان كه جانباز نيز هستند، پايش شوند.

وي در پاسخ به سوال يكي ديگر از خبرنگاران مبني بر خدمات تخصصي صورت گرفته براي جانبازان اعصاب و روان گفت: آمار و تعداد تمامي جانبازان اعصاب و روان را به اسم جمع آوري شده است. كار تخصصي كه براي اين بيماران انجام شده تدوين شبكه اي آموزشي براي خانواده هاي آنان است كه به 60 هزار نفر از همسران اين جانبازان آموزش هاي خاص مثل تاب آوري، مهارت هاي زندگي، چگونگي برخورد با جانبازان و اخيرا مهارت شادكامي داده شده است.

عباسپور با اشاره به كمبود تخت روانپزشكي در كشور افزود: تخت روانپزشكي چه در بيمارستان هاي خصوصي و چه در بيمارستان هاي دولتي كم است. بنياد شهيد و امور ايثارگران از 9 درصد تخت هاي بيمارستاني كشور حمايت مي كند. در حدود يك هزار تخت روانپزشكي در كشور وجود دارد كه به صورت مستقيم، كار درمان را براي جانبازان انجام مي دهد.

وي با اشاره به اجراي طرح غربالگري در بين كليه جانبازان تصريح كرد: طرح غربالگري بيماري هاي خاص به منظور تشخيص بيماري هايي چون فشار خون، قند و غيره انجام شده است كه در آينده نزديك، كار رصد كليه جانبازان به پايان مي رسد.

معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد كميسيون هاي پزشكي بنياد شهيد را تنها مرجع تعيين درصد جانبازي دانست و گفت: علاوه بر كميسيون هاي عمومي در بنياد شهيد، چندين كميسيون فرعي براي تعيين درست درصد جانبازي وجود دارد تا حقي از جانبازان ضايع نشود.

وي همچنين در خصوص تعيين از كارافتادگي برخي از ايثارگران اظهار داشت: ما از طريق آيين نامه هاي بين المللي و براساس معيارهاي علمي، ميزان از كار افتادگي را مشخص مي كنيم. تا پيش از سال 72 به جانبازان درصد موقتي تعلق مي گرفت؛ ولي پس از اين سال طي بخشنامه اي از همه جانبازان و ايثارگران خواسته شد تا براي تعيين دقيق درصد جانبازي به بنياد شهيد مراجعه كنند.

عباسپور در خصوص سوال خبرنگار ديگري مبني بر بالا بودن تعداد افرادي كه در بنياد شهيد شامل بيمه تكميلي شده اند، بيان كرد: بيمه تكميلي شامل تمامي غير شاغلين و نيز شاغلين جامعه هدف هستند. مثلا كسي كه در آموزش و پرورش مشغول به كار است و مي تواند از بنياد شهيد بيمه تكميلي بگيرد.

وي خاطرنشان كرد: ستادهايي از يك سال گذشته براي رصد وضعيت سلامت جانبازان شكل گرفته است و در مورد جانبازان شيميايي اين كار به صورت پايلوتي در يكي از استان ها اجرا خواهد شد تا در صورت موفقيت آميز بودن نتيجه، در كل كشور اجرا شود. در اين طرح جانبازان پيش از آنكه متوجه بيماري خود شوند، پزشك متخصص بيماري آنان را تشخيص مي دهد.