شهيدخبر اخبار شهدا مدافعان حرم shahidnews.com : بنياد شهيد براي جانبازان اعصاب و روان چه خدمات درماني خاصي ارائه مي‌كند؟
یکشنبه، 19 دی 1395 - 22:20 کد خبر:137654
شهيدخبر(شهيدنيوز): معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران گفت: ما در بنياد درصد را از درمان تفكيك كرديم و نياز درماني براي ما ملاك است. ممكن است جانبازي ۵ درصد داشته باشد و نياز درماني او مثل جانباز ۷۰ درصد باشد براي ما همان نياز جانباز ملاك است.

عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران در گفتگويي، با اشاره به خدمات درماني بيناد شهيد براي جانبازان اعصاب و روان، پايش سلامتي كه براي اين جانبازان انجام شده است گفت: هر بيماري يكسري خدمات كلي درماني نياز دارد كه به جانباز اعصاب و روان هم تعلق مي‌گيرد. در كنار اين خدمات كلي ما براي جانبازان اعصاب و روان چند كار ديگر هم تعريف كرده‌ايم. بيماري جانبازان اعصاب و روان، بيماري‌هاي مزمن هست. اينطور نيست كه با يك ويزيت يا يك دارو يا اقدام درماني خاص بتوانيم آن‌ها را درمان كنيم. اين  عزيزان بايد به صورت مداوم تحت درمان قرار بگيرند و درمانشان تداوم داشته باشد.

وي افزود: در زمينه خدماتي كه براي جانبازان اعصاب و روان پيش بيني شده است يكي از كارها تشكيل شبكه آموزشي براي جانبازان و خانواده‌هاي آنان است. آموزش خاص به خانواده‌ها داده‌ايم. نزديك به 60 هزار نفر از همسران جانبازان اعصاب و روان تحت اين آموزش خاص قرار گرفته‌اند. در زمينه تاب آوري، مهارت‌هاي زندگي، شناخت بيماري اعصاب و روان و اينكه چگونه بايد با آن‌ها برخورد كنند، آموزش ديده‌اند. يا آزمايش‌هايي مثل اعتياد و مهارت پيشگيري از اعتيادبرايشان آموزش داده شده است. همچنين يك ماه پيش بحث آموزش شادكامي را براي خانواده‌ها داشتيم تا بتوانيم از لحاظ روحي بر روي آن‌ها كار كينم و از اين طريق نياز دارويي آن‌ها را كاهش دهيم و اين باعث مي‌شود كه آگاهي همسر جانباز و خانواده او  بالا رفته و عوارض ناشي از بيماري اعصاب و روان در خانواده و ميان فرزندان كمتر بروز كند.

عباسپور با اشاره به ساير خدمات خاص جانبازان اعصاب و روان گفت: بعضي از آن‌ها اردوهاي دوره‌اي مي‌روند كه اين اردوها هم درماني است و هم تفريحي. چون در كل كشور تخت روانپزشكي معمولا در بيمارستان‌هاي دولتي و خصوصي كم است، يكي از جاهايي كه بنياد مستقيما بحث درمان را انجام مي‌دهد همين بحث روان پزشكي است. نزديك به 10 بيمارستان روان پزشكي در كشور است. حدود 9 درصد تخت‌هاي بيمارستاني كشور را بنياد مديريت مي‌كند كه با افزايشي كه در تخت‌هاي روان پزشكي داشتيم الان حدود 1000 تخت روان پزشكي در كشور داريم كه درمان مستقيم اين عزيزان را انجام مي‌دهد.

وي افزود: يكسري خدمات مشاوره اي هم در مركز مشاوره و مددكاري وجود دارد كه افراد مراجعه كرده و مشاوره خاص دريافت مي‌كنند و در كنار آن چند كار درماني و آموزشي را انجام داديم. مثلا اخيرا براي جانبازانمان طرح غربالگري را انجام داديم. كه تقريبا اگر سه استان ديگر آمارشان را به ما بدهند،آمار طرح غربالگري ما كامل مي‌شود. در اين طرح بيماري‌هاي خاصي كه در عموم جامعه ممكن است وجود داشته باشد، مثل فشار خون، چربي، بيماري‌هاي قلبي و ... را مد نظر قرار داديم و اين‌ها را درجانبازان اعصاب و روان رصد كرده‌ايم و انشاالله ظرف دو هفته آينده هم كل غربالگري ما در خصوص اين جانبازان انجام مي‌شود.

معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران در پاسخ به اين سؤال كه ميزان درصد اين بيماران اعصاب و وران در ميزان رديافت خدمات درماني بنياد تا چه اندازه موثر است، گفت: ما در بنياد درصد را از درمان تفكيك كرديم و نياز درماني براي ما ملاك است. ممكن است جانبازي 5 درصد داشته باشد و نياز درماني او مثل جانباز 70 درصد باشد براي ما همان نياز جانباز ملاك است.

تسنيم