شهيدخبر اخبار شهدا مدافعان حرم shahidnews.com : فرزندشهيد دهقاني سكاندار انجمن فيلم سازمان بسيج هنرمندان استان اصفهان شد
جمعه، 17 دی 1395 - 12:07 کد خبر:137278
شهيدخبر(شهيدنيوز): در نشست هم انديشي فعلان عرصه فيلم استان اصفهان،طي حكمي رضا دهقاني فرزند معزز شهيد بعنوان مسئول جديد انجمن فيلم بسيج هنرمندان استان اصفهان منصوب شد


به گزارش خبرنگارشهيدخبر(شهيدنيوز) در نشست هم انديشي فعلان عرصه فيلم استان اصفهان،طي حكمي رضا دهقاني فرزند معزز شهيد بعنوان مسئول جديد انجمن فيلم بسيج هنرمندان استان اصفهان منصوب شد

 دهقاني در اين مراسم با بيان اينكه ما در شهر 23 هزار شهيد زندگي ميكنيم،  گفت: متاسفم در شهر شهيدان هيچ اثر فاخري در حوزه فيلم دفاع مقدس كار نشده است و اين حوزه همچنان مظلوم واقع گرديده و قطعا اولويت و سياستهاي ما در انجمن همين امر است و بايد با كمك فيلمسازان اين خلع بوجود آمده ترميم  گردد .
در اين مراسم حسين الهي دوست ريس سازمان بسيج هنرمندان استان اصفهان  از زحمات بكتاشيان در زمان تصدي تقدير نمود