شهيدخبر اخبار شهدا مدافعان حرم shahidnews.com : فوتوتيتر/ پيام شهيد به ما اين است
یکشنبه، 21 شهریور 1395 - 15:43 کد خبر:117365
شهيدخبر(شهيدنيوز): شهيد آيت‌الله مدني در بخشي از وصيتنامه خود چنين نوشته است: مرگ و سؤال قبر و عالم برزخ و رجعت و بعثت در روز قيامت و ميزان و صراط و بهشت و جهنم و كتب را حق ديده و اميد به رحمت واسعه الهي دارم كه در روز حشر نامه اعمالم را به دست راستم بدهد.